NABÍDKA PRO FIRMY

 

SOFT-SKILLS

  • Interaktivní výklad:  jednoduše, zapamatovatelně, zábavnou formou
  • Modelové situace: tréninky, konkrétní situace a kazuistiky, zpětná vazba
  • Testy: inspirativní typologie pro lepší orientaci v tématu, sebepoznání
  • Rozvojové úkoly: konkrétní výstupy a rozhodnutí, co a jak začít aplikovat
  • Stínování: analýza prac. prostředí, dohled nad implementací nových dovedností

Development center

Poznejte silné stránky, potenciály a rozvojové potřeby vašich klíčových pracovníků.

Interní lektor

Využívejte důmyslné metody učení během adaptačního cyklu a při interních školeních.

Leadership

Poznejte jak lidi skutečně vést, nejenom řídit.

Komunikační toky

Poznejte praktické nástroje i lidské přístupy zkvalitňující komunikaci ve firmě

Rozhodování

Těžko se rozhodujete? Zjistěte, které typy rozhodovacích situací existují a jak k nim správně manažersky přistupovat.

Moderační dovednosti

Vybavte vaše interní moderátory nástroji pro zefektivnění porad a řešitelských schůzek

Projektové řízení

Seznámíme vás s nejčastějšími chybami v řízení projektů a nabídneme způsoby jejich řešení.

Budování týmu

Týmová práce není samozřejmostí. Zasvětíme vás do metod, jimiž ji můžete nastartovat a udržet.

Timemanagement

Objevte nástroje pro lepší plánování úkolů a odhalte zlozvyky snižující vaši efektivitu.