VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PASTI PRACOVNÍ EFEKTIVITY

TIMEMANAGEMENT

Zdá se vám, že hrajete nevyrovnanou partii s časem a se svým okolím, při níž stíháte méně než byste si přáli? Pravdou je, že hodně trumfů k vyšší efektivitě této každodenní hry držíme ve svých rukou, jen je neumíme ve správný moment vyložit. Kurz zprostředkuje poznání sebe sama a pojmenování vlastních pracovních zlozvyků i silných momentů, na nichž je možné vystavět změnu. Získáte i řadu inspirací k týmovým dohodám a nástrojům pro lepší plánování.

O čem bude řeč?

  • Faktory TM v rovině individuálních postojů, schopností pracovníka a v rovině firemní kultury
  • Zmapování současného stavu pracovní efektivity s důrazem na měřitelné výstupy 
  • Obstarávání a šíření kvalitních informací o cílech a úkolech
  • Osobnostní vzorce chování, jejich vliv na TM a způsoby regulace
  • Metodiky pro práci s prioritami (individuální i týmové) včetně strategického rámce
  • Plánování krátkodobé a střednědobé
  • Agilní přístupy k projektové práci a jejich vliv na TM
  • TM v kontextu porad a groupware
  • TM v kontextu rozhodování
  • Zpracování osobního změnově-implementačního plánu

zloději času

efekt došlé pošty

 

Eisenhowerovo dělení úkolů

metody řízené koncentrace