NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

GAMIFIKACE

Přinášíme moderní formu osobnostního rozvoje na platformě speciálně vyvinutých deskových her.Úspěch této metody spočívá v emocionálním prožití nových zkušeností v bezpečné zóně herního prostoru. Hry jsou zaměřeny na trénink dovedností důležitých pro práci s lidmi. Hra inspiruje a udržuje mantinely. Facilitátor pomáhá plynulému a korektnímu průběhu. Cílem je vtažení účastníků do světa, ve kterém zažívají pozitivní emoce a otevírají své vnímání. 

Matrix

 • workshopová herní platforma
 • práce s nápady, změnami, novými produkty, marketingovou strategií
 • prozkoumání businessových kontextových polí
 • rozvoj kritického myšlení
 • příprava projektových záměrů – analýza rizik
 • rozvoj empatie při práci k cílovými skupinami
 • zvládání námitek

Networker

 • komunikační trenažer
 • osobní růst a vztahy v týmu
 • rozvoj pohotovosti a rétoriky
 • schopnost sebeprezentace a prezentace firmy, produktu
 • práce se zpětnou vazbou
 • podpora vzájemné komunikace, trénink dávání zpětné vazby
 • práce s emocemi

Startup

 • kreativní brainstorming
 • uvádění nových produktů na trh
 • komunikační kanály a scénáře orientované na tržní segment
 • optimalizace prezentace a prodeje
 • využití inovačního potenciálu zaměstnanců