NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

Řízení změn

  • typy změn a jejich úskalí v organizaci
  • fáze change managementu a jejich obsah
  • analytické nástroje a jejich využívání
  • změny v marketingu, změnový leadership
  • práce s dotčenou skupinou pracovníků
  • doporučení k implementacím
  • tipy k zajištění udržitelnosti změny
  • trénink přípravy konkrétních změn – projekt