NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

  • různé způsoby řízení projektů – waterfall, agile
  • projektové standardy a certifikační orgány
  • role projektového manažera v organizaci
  • multiprojektová prostředí a výzvy pro jejich optimalizace
  • předprojektové fáze, rámce projektu, analýzy rizik
  • projektový trojimperativ
  • plánovací nástroje
  • projektový monitoring a řízení projektu
  • finalizace a projektový knowledge manangement