TÝMOVÝ ROZVOJ

 ZÁŽITKOVÝ RESTART

TEAMBUILDING

Teambuilding zaujímá pevné místo mezi metodami efektivního týmového rozvoje. Poskytuje prostor pro rezonanci emocí a vztahů mezi spolupracovníky nebo mezi vedoucími a podřízenými. Od teambuildingu můžete chtít spoustu věcí, je důležité dobře zvolit. Vytvořili jsme desítky autorských her a originálních konceptů pro outdoory realizované pro velké i malé týmy.

Realizujeme akce na míru na základě vašich cílů a očekávání:

 

 

  • aktivně odpočívat a odměnit se za dosavadní práci
  • naučit se lépe si naslouchat a organizovat práci v týmu
  • uvědomit si role členů týmu a závislost celkového úspěchu na jednotlivci
  • formulovat strategie a komunikovat priority
  • ventilovat nahromaděný stres a překlenout se přes osobní konflikty
  • poznat sebe a své spolupracovníky a posílit vzájemnou důvěru
  • probudit dřímající kreativitu a podpořit chystané změny ve firmě

týmové role

komunikační bariéry

hry a simulace

reflexe zkušeností