NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

UMĚNÍ PREZENTACE

 

  • typy prezentací a jejich hlavní úskalí
  • správné zacílení energie prezentátora
  • možnosti strukturace a práce s hlavní myšlenkou
  • první dojem a metody překonávání trémy
  • interakce s publikem
  • přizpůsobení prezentace významnému posluchači
  • práce s argumenty
  • rozvoj rétorického stylu a řeč těla
  • nástroje podporující výkon prezentátora
  • tréninky, ukázky, zpětná vazba