NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

 

KOMUNIKAČNÍ TOKY

  • mapování komunikačních toků ve firmě
  • napojení na kompetence a zodpovědnost
  • procesní modely
  • lidský faktor v komunikačním procesu
  • překonávání komunikačních bariér
  • analýza komunikačních nástrojů a kanálů
  • tréninky a zpětné vazby