NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

 

INTERNÍ LEKTOR

  • jak motivovat pracovníky k seberozvoji
  • jak učit a instruovat zapamatovatelnou formou
  • využití emocí při učení
  • metody rozvíjející kreativitu a zapojení posluchačů
  • síla příběhu a narativní učení
  • způsoby zvyšování koncetrace
  • smyslové učení
  • možnosti ověřování a efektivní zpětná vazba
  • soubor výukových metod a technik
  • zážitkové učení