VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

LEVOPRAVÉ MYŠLENÍ

KREATIVITA

Schopnost kreativního přístupu k řešení problémů je založena jednak na logice a systematičnosti, jednak na intuici a asociativním myšlení. Tyto schopnosti  musí být podpořeny jednak kladným postojem a motivací pracovníka, jednak znalostí metod, jimiž lze kreativní proces podpořit a překonat bariéry a ostych. Náš kurz  pomůže nastartovat vaše inovace.

Co se během kurzu dozvíte a co vyzkoušíte?

 

  • Jak funguje náš mozek a co je to vícesložková inteligence
  • Jaké existují bariéry kreativity a jak je lze v organizaci eliminovat
  • Základy řízení kreativní seance
  • Jak nastartovat osobní kreativitu, jaký vliv má prostředí a tělesná a duševní kondice
  • 20 technik pro lineární a laterální myšlení
  • Případové studie, hry, reflexe 

rolový brainstorming

metoda silových polí

 

obrazové asociace

analýza funkce