OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ

PROJEKTOVÝ DOHLED

EXTERNÍ FACILITACE

Předrealizační fáze projektů nebo přípravy strategických změn v organizaci vyžadují pečlivou diskusi, analýzu možných rizik a ideálně i tvorbu několika variant řešení. Prvotní divergentní způsoby myšlení se postupně mění v konvergentní zpřesňování, tvorbu plánu a rozdělení kompetencí. Externí prvek řízení v podobě facilitace konzultanta a realizace kontrolních dnů zajistí vašemu projektu skutečný tah na branku.

Co projektovým dohledem získáte?

 

  • prostor pro plné zapojení všech účastníků do kreativních přípravných diskusí – facilitaci vede externí konzultant
  • záruku vhodně zvolených moderačních nástrojů podporujících aktivitu celého týmu
  • inspirace a doporučení z obdobných projektů, které byly řízeny v jiných společnostech
  • jednoznačné dohody a výstupy, z každého workshopu
  • metodicky správně řízený projekt zvyšující pravděpodobnost naplnění stanovených cílů

kultivované diskuse

podpora kritického myšlení

správná dělba rolí

jasné dohody a výstupy