OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ

STRATEGICKÝ RESTART

BALANCED SCORECARD

Řízení strategie firmy zůstává někdy neprávem na druhé koleji, když starosti s řízením operativy přerůstají přes hlavu. Provedeme vás implemetací jednoduchého a přehledného manažerského modelu Balanced Scorecard, který definuje čtyři důležité perspektivy pro budoucí rozvoj vaší firmy: Finanční, Procesní, Zákaznickou a Zaměstnaneckou.

Čeho se implementace BSC týká?

  • Analýza současného stavu a možností společnosti
  • Zapojení klíčových pracovníků do tvorby nového strategického konceptu
  • Moderace série workshopů, odborný dohled nad metodikou implementace systému
  • Definování strategických cílů ve čtyřech perspektivách a nalezení vzájemných vazeb ve strategické mapě
  • Určení garantů a měřitelných ukazatelů pro každý cíl
  • Příprava akčních plánů, definování strategických akcí, rollout do organizační struktury
  • Určení pravidel pro komunikaci a správu nového strategického nástroje
  • Případná implementace softwarové podpory pro řízení a monitoring BSC

strategické cíle

akční plány

4 perspektivy BSC

zapojení zaměstnanců