VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

MODERAČNÍ TRUMFY

INTERNÍ MODERÁTOR

Porady a řešitelské schůzky jsou jedním z nejnákladnějších nástrojů řízení. Je žádoucí analyzovat jejich podobu a využívat vhodné postupy a struktury, jimiž může moderátor zefektivnit  průběh porady a její výstupy. V rámci tohoto tréninku vám představíme zhruba 15 moderačních technik a standardů. Ty budou trénovány na modelových situacích. Potenciál vyškolených interních moderátorů může organizace využívat jak při řízení odborných projektů, tak pro implementaci interních změn.

Co se dozvíte a naučíte?

  • Pět fází řešení problému a chyby plynoucí z nedodržení jejich posloupnosti
  • Jak zajistit, aby na schůzky přicházeli připravení kolegové?
  • Standardy pro řízení porad v organizaci
  • Řízení inovačního procesu, lean thinkink
  • Využívání myšlenkových map a vizualizačních nástrojů při moderaci
  • Monitorování dynamiky skupiny při poradě a její ovlivňování, aktivní řízení diskusí
  • Kreativní techniky a metody při hledání variant řešení problému
  • Jak zajistit, aby porada měla jasné výstupy?

brainstorming

myslící klobouky

inovační cyklus

úkoly a zápisy