TÝMOVÝ ROZVOJ

 MEZI 4 OČIMA

HODNOTÍCÍ ROZHOVORY

Základní nástroj moderní personalistiky podpoří:

 

 • vztahy mezi nadřízenými a podřízenými
 • proaktivitu zaměstnanců
 • systematický rozvoj lidí i procesů
 • naplňování strategických cílů organizace

Co společně nachystáme a zrealizujeme?

 

 1. Manažerskou metodiku pro periodické provádění hodnotících rozhovorů.
 2. Kompetenční model pro jasnou strukturu hodnocení manažera i sebereflexe zaměstnance.
 3. Seznam pracovních či postojových projevů pracovníka pro každou hodnocenou kompetenci (inspiromat pro hodnotitele).
 4. Standardizované formuláře pro přípravu hodnoceného a pro záznam výsledků hodnocení.
 5. Metodiku pro stanovování rozvojových cílů na další období.
 6. Podpůrný software pro manažery (archivace a porovnávání dat z hodnocení, sledování progresu pracovníka).
 7. Proškolení hodnotitelů pro efektivní poskytování zpětné vazby a vedení hodnotících rozhovorů.

 

metodika hodnocení na míru

proškolený tým hodnotitelů