NABÍDKA PRO FIRMY – SOFT SKILLS

ROZHODOVÁNÍ

 V pracovním i osobním životě existují situace, při nichž se vyplácí vědomě upřednostnit správný rozhodovací mechanismus. Ten může být založen buď na racionálně analytickém přístupu, na vlastních emocích nebo na dříve osvojených již automatizovaných dovednostech. Manažerská praxe někdy zadrhává na rozhodovacích pastech, tzv. zrádcích.  Na tomto kurzu vám na praktických příkladech a simulacích představíme přes dvě desítky rozhodovacích rádců a zrádců a předáme inspirace ihned aplikovatelné do vaší praxe.

 

Co na kurzu poznáte?

  • několi osvědčených technik pro správnou analýzu dat a tvorbu rozhodovacích variant
  • řadu modelových situací z pracovního i soukromého života, v nichž se jistě sami poznáte
  • vaši vlastní rozhodovací preferenci při řešení problémů – test
  • vliv chování vašeho okolí na volbu strategie a taktiky – simulační hra
  • způsoby, jak správná rozhodnutí mohou napomoci marketingu protuktu a budování dobré firemní image
  • mechanismy rozhodování v konkurenčních sociálních systémech – jak se lidé chovají a k jakým hrám inklinují v boji o moc
  • dobrou praxi, jak lze rozhodovací procesy v organizaci kultivovat

Syndrom skupinového rozhodování

obavy ze ztrát

 

Mentální účetnictví

racionalizace