Jsme volným sdružením konzultantů, lektorů a pedagogů. Napomáháme rozvoji individuální a týmové kreativity.
Propojujeme zkušenosti z různých pracovních a volnočasových projektů.
Realizujeme pestrou škálu akcí pro podporu týmů.

Spolupracujeme se školami. Tam se rodí budoucnost.
TOPlist

Týmový rozvoj

Jak zorganizovat lidi, čas, peníze a zkušenosti do pohybu schopného stroje jedoucího k cíli?

Týmová práce je soukolí relativně náročné z hlediska energie vložené na jeho sestavení a uvedení do provozu. Za to by měla být jízda v tomto samohybu komfortní, rychlá a bezpečná.
Ukážeme vám hlavní konstrukční prvky týmové práce a prozradíme, kterým faktorům takto organizované jízdy věnovat speciální pozornost a jak je dlouhodobě udržovat v chodu.

Vzdělávací programy

Pracovat s těmi, kdo při své profesi věnují většinu energie druhým, je pro nás vydatným zdrojem nových inspirací.

Pomáháme objevovat účinné metody rozvíjející motivaci, kreativitu a efektivnost v rámci vzdělávacích či řídících aktivit. Každý pedagog, manažer, instruktor nebo zvědavé děcko, které zasadí semínko v podobě otázky do správně připravené půdy, pomáhá zlepšovat a zkrášlovat svět kolem nás. Vzdělávání je růst, který má smysl.

Optimalizace řízení

Říká se, že kdo nechce, hledá důvody, a kdo chce, hledá způsoby.

Ti druzí se často odhodlaně pouštějí do boje s komplikovaností procesů, nástrahami projektových rizik nebo s provozní slepotou bránící pojmenovat ten správný strategický impuls. Ještě těžší může být získání spolupracovníků pro potřebnou změnu.
Pohledem na věc „z vnějšku“ a využitím účinných forem facilitace pomáháme našim partnerům zařadit ten správný kvalt pro další udržitelnou jízdu.

Odkazy

Skutečná hodnota zkušeností tkví v jejich přenosu.

Zkušenosti a inspirace, o které se rádi dělíme s našimi partnery, jsme do našeho týmu přinesli díky aktivní účasti v řadě projektů komerčního i neziskového sektoru. Níže nabízíme několik souvisejících informací o naší dosavadní práci. 

vybrané akce – 2016

 • M.U.Ž.I. – kurz pro chlapi – Stvolínky
 • PEDAGOMY – kurzy pro pedagogické sbory škol z Liberce (ZŠ Lesní, ZŠ Dobiášova, ZŠ Švermova) a z Brna (ZŠ Kuldova, ZŠ Sirotkova)
 • RODINNÝ PŮLMARATON – 1. ročník běžeckého podniku se uskutečnil v Kořenově v okolí rozhledny Štěpánka
 • HLAVIČKY – prožitkový kurz pro studenty gymnázia F.X.Šaldy byl zaměřený na paměťové techniky a jejich využití při studiu
 • DOVEDNOSTI PARLAMENŤÁKA – prožitkově-vzdělávací kurz pro členy žákovského parlamentu ZŠ Lesní v Liberci

starší akce a projekty

 • Ratab, zapsaný spolek s nepřetržitou činností od roku 89 – v současné době individuálně pomáháme s organizací kurzů pro rodiny s dětmi
 • Labyrint vědy, her a poznání, cílem projektu realizovaného z prostředků ESF v letech 12–13 bylo zvýšení atraktivity přírodovědných předmětů pro žáky libereckých ZŠ
 • Peníze kolem nás, multimediální titul plný flashových her vytvořený ve spolupráci s firmou Pachner má za cíl napomoci zvýšení finanční gramotnosti žáků
 • Turistický deník, Rautis, Procalor, malým a středním firmám pomáháme především v oblasti procesů, např. při vývoji softwarových nástrojů usnadňujících jejich řízení
 • Obchodní škola nové generace, cílem projektu realizovaného na Střední odborné škole v Liberci byla implementace a rozvoj ICT dovedností učitelů věnujících se žákům se SVP
 • Ministerstvo životního prostředí, moderace workshopů pro vytvoření procesních metodik pro řízené rezortní organizace – CENIA
 • FBC Draci Liberec, florbalový klub mužů s námi absolvoval v sezónách 14 a 15 dvě teambuildingové akce pro stmelení týmu a načerpání nové energie do dalších zápasů
 • ZŠ Lesní Liberec, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, moderace strategických workshopů pro pedagogické sbory škol, realizace výjezdových seminářů pro učitele v rámci DVPP
 • Ústav jazykové a odborné přípravy, pomoc při realizaci projektu ZAS
 • Pojišťovna Allianz, pro ředitelství Severovýchodní Čechy jsme v roce 15 realizovali výjezdní workshop pro podporu firemní kultury a rozvoj softskill
 • FS ČVUT, realizace výjezdního kurzu pro zaměstnance Ústavu energetiky na státním zámku Štiřín

O nás

Věříme v sílu lidské touhy, odhodlání i v relativní jednoduchost správných řešení.

SOUBĚH je volným sdružením lektorů s bohatou poradenskou, pedagogickou a tréninkovou praxí. Naším cílem je propojovat zkušenosti z různých typů pracovních i volnočasových aktivit a vytvářet prostor pro rozvoj individuální a týmové kreativity. Dělá nám radost doprovázet naše partnery na cestě k pozitivním změnám, inovacím a nové motivaci pro budoucí pracovní i osobní život.

Zdeněk Novotný

Mgr. Zdeněk Novotný

 • Absolvent MFF UK Praha, učitelství matematiky a fyziky
 • Strategické řízení
 • Procesní optimalizace
 • Zážitková pedagogika
 • Projektový management

Více

Kamila Novotná

Mgr. Kamila Novotná

 • Absolventka FF UK Praha, obor kulturologie
 • Kultura a lidé
 • Relaxační techniky
 • Automatická kresba
 • Jóga

Více

Petr Soják

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

 • Absolvent PdF MU Brno, obor Bi+TV+RV
 • Ph.D. obor pedagogika
 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Týmová spolupráce
 • Koučování

Více

Dita Culková

Mgr.Dita Culková,Ph.D.

 • Absolventka PF Univerzity HK
 • Ph.D. obor kinantropologie, Univerzita Palackého Olomouc
 • Zážitková pedagogika
 • Outdoorové sporty
 • Psychomotorika

Více

Petr Soják

Mgr. Petr Šolc

 • Absolvent UK Praha, Pedagogická fakulta, speciální pedagogika
 • Etopedie
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Systém rodiny

Více